Podešavanje računala za pristup internetu (i slanje faksa) preko Siemens-ovih GSM aparata

Testirano sa aparatima: S25, C35, M35, S35, SL45, S45, ME45
Prikazane postupak vrijedi za Windows-e 98

Za početak, da razriješimo dvije najčešće zablude...

 • nije vam potreban "Soft Data Link" software
 • opcija "Internet Browser" nema nikakve veze sa ovim načinom pristupa internetu... ta opcija uključuje WAP kompatibilan browser, ali za WAP verziju 1.0 koja se skoro nigdje u svijetu ne koristi (ja sam uspio saznati samo jednog provider-a u Nizozemskoj) - naime, trenutno svi provider-i nude WAP u verziji 1.1...
 • za komunikaciju preko kabla na samom telefonu nije potrebno ništa podešavati - samo priključiti na računalo...

...a zatim i neke preduvjete za pristup internetu...

 • potrebno vam je računalo - najvjerojatnije će se raditi o notebook-u
 • ako niste več do sada, morate uključiti uslugu prijenosa podataka (kod Vip-a ili Cronet-a)
 • morate imati otvoren internet account ("pristup")
 • ukoliko vaše računalo nema infra-crveni port, morate imati data-kabel (tzv. SoftDataLink kabel)
 • za ovakav način spajanja na internet potrebno imati i UREDNO instalirane Windows-e 98... ali će i 95-ica dobro poslužiti - samo su neke opcije različite...
System properties
Infrared interface mora biti ispravno instaliran

Kada u Control Panel-u otvorite System Properties u njemu se moraju nalaziti "Infrared Communication Device" i pod opcijom "Ports" moraju postojati "Virtual Infrared COM port" i "Virtual Infrared LPT port"...

...a u donjem desnom uglu ekrana (pokraj sata) se mora nalaziti ikona koja signalizira ispravan rad i aktivnost Infrared port-a... Ukoliko te ikone nema, potrebno je iz Control Panel-a, pod opcijom Infrared uključiti (u panelu "Options") opciju "Enable Infrared communication"... a to isto možete učiniti i desnim klikom na samu ikonicu (u donjem desnom dnu ekrana) te odabrati istu opciju iz menija...

Adding new modem
Modem mora biti instaliran

Siemens S25 ima ugrađen interni modem, to isto morate "objasniti i Windowsima"... To se radi tako da se na Infrared COM port instalira modem... Koristi se Standardni 19200 modem... Dakle, Control Panel, pa onda Modem, pa zatim "Add New Modems", pa klik na opciju "Add", zatim (kod notebooka) opcija da se NE RADI o PCMCIA modemu (ove opcije nema kod desktop računala) nego o drugim "Other" modemima... Nekada se pojavljuje i opcija "Don't run Hardware Installation Wizard" pa i nju trebate uključiti... zatim kliknete na "Next"... Nakon toga isto tako označite opciju "Don't detect my modem, I will select it from a list" - pa opet Next... Iz lijevog popisa odaberite opciju {Standard modem types}, a iz desnog odaberite "Standard 19200 bps modem"... potvrdite još pokoji Next i to je to...

Adding new DialUp connection
Mora biti definirana DialUp veza

Ako ste pravilno instalirali infrared port i prethodno opisani modem još vam jedino nedostaje veza istih sa svijetom... Dupli-klik na "My Computer", pa onda na "DialUp Network". U tom trenutku će vam se otvoriti prozor za kreiranje DialUp veze... Ukoliko se isti prozor ne otvori: dupli-klik na "Add New Connection" ikonu rješava problem...

Nakon toga upišete naziv veze (npr. VIP.Internet) i odaberete (ukoliko to več nije) "Standard 19200 bps modem" - Next... Na slijedećem ekranu unesete broj telefona (u ovom slučaju 091 710-0000) i opet kliknete na Next... Potvrdite naziv i klik na "Finish"...

DialUp properties
"Optimiziranje" DialUp veze

Kako Windowsi sami po sebi odrede neke parametre (a ne pitaju vas za njih u prethodnim postupcima) za DialUp vezu, a isti nam bas previse ne odgovaraju, potrebno ih je malo "poštelati"... Ovaj fini-tuning se svodi na desni-klik na ikonicu željene veze iz "DialUp Networking" prozora i odabira "Properties" opcije... Zatim na u panelu "Server Types" isključimo "IPX/SPX" i "NetBUI" protokole, te "Log on to network" opciju... Vidi sliku lijevo...

Dialing connection
Još samo treba nazvati

Nakon što duplo-kliknete na novokreiranu vezu otvara se prozor u kojem morate unijeti korisničko ime (Username; npr. 385914441234) i lozinku/javku (Password; to je onaj čudna kombinacija 8 slova koje ste prethodno dobili od Vipneta kao SMS poruku...) i kliknuti na "Connect"... na ekranu S25-ice će se u tom trenutku (ako je sve ok) prikazati zvanje prijeunesenog broja i nakon spajanja će se na ekranu pojaviti "informativni prozor"... Isto tako će se u desnom dijelu Taskbar-a (pokraj sata) pojaviti odgovarajuća ikona... Upravo na tu ikonu trebate kliknuti desnom tipkom miša ukoliko želite prekinuti vezu (odabirom opcije "Disconnect" - naravno)...

Moram odmah napomenuti da će primjetan broj korisnika imati problema sa prepoznavanjem ili radom S-25-ice i notebooka - ukoliko je sve stvarno dobro instalirano, a ipak ne radi, probajte ograničiti infrared komunikaciju na 38400 bps... a ako ni tada ne radi, onda se tu radi o problemu kompatibilnosti infrared-standarda... Naime, Infrared komunikacija postoji od kraja 80-ih godina, ali su standardi definirani (a i to je upitno) tek sredinom 90-ih... moglo bi se reći da je "najstandardniji" standard onaj koji se krije pod imenom IrDA, ali i to da i njega ima više verzija, te da su ga razni proizvođači različito interpretirali, pa zbog toga dolazi do "razlilaženja mišljenja" izmeđju S-25-ice i drugih uređaja... Međusobna nekompatibilnost je najčešći uzrok problema kod komunikacije S-25-ice sa notebook računalima... Sa Palm Pilotom sve radi OK...

Moram napomenuti da IrDA komunikaciju pod Windows-ima 2000 nije moguće ostvariti jer Win2k uopće ne podržava IrDA standard... Opcija Wireless u Control Panel-u uopće ne uključuje IrDA standard... U rješavanju ovog problema postoji stranica www.ircomm2k.de na kojoj možete download-ati neslužebnu podršku za IrDA standard pod Windows-ima 2000...

Trenutno se radi na novom standardu kojeg će (vjerojatno) prihvatiti "velikih 15" (među kojima je i Siemens, pored Nokie i Ericssona) a zove se "Bluetooth"... Tada će valjda nestati svi problemi oko bežične komunikacije... btw. svejedno će te sve takve uređaje morati isključivati u avionu...


Winfax

Nakon što instalirate Winfax 8.0 za slanje i primanje faksimila, može vam se dogoditi da dokumente možete primate, ali ih ne možete poslati... U tom slučaju je potrebno odabrati slijedeću opciju...

 • Setup - Dialing - General - Advanced - Windows

Za Winfax 10 opcije koje treba podesiti su slijedeće:

 • Tools
 • Program Setup
 • Modems and Communications devices
 • Standard 19200 modem
 • Properties
 • Communication Port: COM1 (ne TAPI)
 • Modem type: Class1 HW
 • Tools
 • Program Setup
 • Dialing
 • Advanced
 • Windows dialing


Sound and Vision - šečer na kraju...

Kako vam može biti dosadno stalno gledati naziv "mreže" (to je ono, HR VIP, ili HR CRONET) kod S-25 postoji mogučnost izmjene logotipa GSM-providera... Za izmjenu logotipa morate, pored S-25-ice, imati i odgovarajući software (koji je u ovom slučaju besplatan) te nekakvu vezu između vašeg računala i S-25 aparata... za to može poslužiti ili infrared veza ili Data-kabel... navedeni software (za S25, kao i za C/S35) možete skinuti na stranici S25 explorer, a neke popularnije logotipe, kao i muzičke datoteke kojima defirnirate način zvonjave možete "skinuti" sa mobitel.purger.com stranice...

Znajte da će se taj logotip pojavljivati samo kada se nalazite unutar matične mreže, a da će se kod roaminga pojavljivati naziv (nematičnog) operatera... Iako vam se na prvi pogled možda to čini glupo, vjerujte mi da je to bolje jer tako imate bolju kontrolu troškova !!!

U Windowsima 98 možete logotip poslati na S25 preko infracrvenog porta i tako što kliknete desnom tipkom miša na BMP datoteku sa logotipom (veličine 97 x 26 x 4/16 bit) i odaberete opciju Sent to... Infrared Recipient... Naravno, nemojte zaboraviti uključiti Infrared port na GSM aparatu... Menu - 9 - 2


Ukoliko Vaše računalo (najčešće se radi o prijenosnim računalima) nema serijski port, a morate spojiti Vaš mobilni telefon preko kabela (jer nemate irda port, ili ga ne želite/možete koristiti), postoje adapteri sa USB porta na serijski i oni uredno rade... Konkretno, nakon instlacije jednog od takvih adaptera koje sam ja testirao, pojavio se još jedan serijski port (konkretno COM5) i sve aplikacije i podešavanja su ga uredno prepoznale i tretirale kao običan serijski port. Aplikacije nisu ni "svjesne" da se radi o USB serijskom portu...


Za infracrvenu komunikaciju između WinCE baziranih računala i Siemens-ovih GSM aparata potreban Vam je poseban driver koji možete naći na S25 explorer stranici...

Ukoliko imate problema kod podešavanja bežične komunikacije između Mac baziranih računala i Siemens-ovih GSM aparata, pogledajte Internetmobil stranicu (na njemačkom jeziku)... možda Vam nešto pomogne...

Hardware Malo o mom software-u i softrware-u opcenito Nesto o automobilima i auto-moto-tehnici Cijene razgovora, tehnika, crackovi.... Mozda Vi imate nesto sto meni treba... a mozda i ja nesto sto vama treba... Ovdje bi trebalo biti sve ono sto nije pod drugim opcijama Nesto sitno podataka o meni... Popis zanimljivih stranica Kliknite ovdje ako mi zelite poslati e-mail....