Moji programi


Program za špedicije Aplikacija za popunjavanje uvozno-izvoznih formulara među pukom znanih kao JCD...

 • Windows 95/98, pentium133+, 16mb, 1gb hard disk, 15" ili veći ekran
 • Mogučnost rada u mrežnom okruženju - Client/Server, Peer2Peer...
 • Rezolucija ekrana mora biti barem 1024×768 točaka
 • Štampač: Matrični, A4 (ili večeg) formata... preporučujem Epson LQ-670...
 • Rad sa modemom; prijenos obrazaca internetom, dopunjavanje tarife internetom...
 • Podrška isključivo internetom !!!
ETA: Veljača '00 - Beta verzija dostupna!
Program za izračun kamate konformnom metodom
Aplikacija za izračunavanje kamate konformnom metodom...

 • Windows 95/98, 8mb...


Pucanje neprilika, neprilično pucanje iliti TroubleShooting


 • Kada određujete lozinku/javku (odn. password) izbjegavajte riječi odn. izraze koji sadrže slova Y ili Z, kao i one koje sadrže "naša" slova (Š, Đ, Č, Ć ili Đ)... također kod unosa iste obratite pažnju na status "Caps lock" tipke !!! Može Vam se dogoditi da unesete npr. "ZAGREB" jer niste vidjeli da je "Caps lock" aktivan (odn. da lampica svijetli), a kod kasnijeg unosa ćete se čuditi zašto Vam password "zagreb" ne prolazi...

 • Inicijalizacijski string za USR V.90 modeme za Telebanking Zagrebačke banke glasi:
  AT &K2 &M5 S15=128 S27.3=1 S32=224

 • Izmjena datoteke C:\WININST0.400\SETUPPP.INF kod pretvaranja Win95osr2 iz INSTALL u UPGRADE verziju:
  Kod Licence iz TextEditora u sekciju [data] dodati OEMUp=1

 • Registry path za default Windows install directory:
  HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Setup - SourcePath

 • Problem hrvatskih slova na štampaču / faxu:
  WIN.INI: [FontSubstitutes] naći Arial CE,0 = Arial,238 i ispod toga dopisati Arial,0=Arial,238 - kao i ostale CE fontove
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options - Edit -> New -> String Value: NoWideTestPrinting -> 1 - [F5]

 • Excel 97 - monkey bussiness:
  [F5] X97:L97 [OK] [TAB] [CTRL+SHIFT+[ChartWizzard]]...
  ...kod Excel-a 2000 slično... X2000:L2000...

 • AutoCAD (14) - Crno bijelo štampanje (bez dihteringa)
  odn. kada linije na papiru nisu deblje i tanje, nego tamnije i svjetlije...

 • Pretvaranje MP3 formata u WAV format:
  U WinAmp-u pritisnete [CTRL]+[P] i na panelu Plug-ins - Output odaberite
  Nullsoft Disk Writer Plug-In, a pod opcijom Configure (odmah ispod) odaberite
  direktorij u koji želite da Vam WinAmp snimi WAV datoteke.
  Preferences prozor
  Nakon toga će sve odabrane datoteke biti konvertirane na disk, umjesto da ih slušate...
  Dobivene datoteke snimite na AudioCD...
  Audio track-ovi su u stvari WAV datoteke

 • Control Panel folder iz START menija u Win95/98:
  RightClick na Start -> Explore -> File -> New -> Folder i u naziv unesite:
  Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D};

 • Kada neki driveri (za neku perifernu jedinicu) ne rade dobro, a dobavljač si 'oće odrezat j&j& da rade:
  U Control panelu pod opcijom Regional Settings odaberite English (United States),
  i pod Keyboard -> Language isto tako stavite English (United States) kao default tipkovnicu...
  ...a da sve ne bi ostalo na tome, REMajte COUNTRY liniju u CONFIG.SYSu i MODE linije u AUTOEXEC.BATu
  ...btw: Datum i ostali parametri moraju također ostati u američkom formatu; mm/dd/yy... Naravno, morat ćete restartati mašinu i onda instalirati drivere...
  /* npr. kod STB'ove Velocity 4400 grafičke kartice ili nekih printera... */

 • A kada Vas nervira to što gorenavedeni modem prijavljuje krivu brzinu spajanja,
  u INIT string dodajte ATW2 naredbu...

 • Usefull Registry keys (samo za ISKUSNE):
  • Ako Vam se ikone konstantno "refresh-iraju": HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer dodajte "Max Cached Icons":REG_SZ ključ sa vrijednosti 8000.
  • Ako Vas smeta što se prozori animiraju dok ih minimalizirate: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics promjenite "MinAnimate":REG_SZ ključ u 0.
  • Ako želite izvbjeći automatsko skeniranje diska (scandisk) kod dizanja mašine: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager: promjenite "BootExecute" ključ iz "autocheck autochk * /..." u "autocheck autochk *". Kod WinNT-a postoji utility "CHKNTFS" (od sp2 na dalje)...
  • Određivanje kada NT password postaje nevažeći: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon promjenite "PasswordExpiryWarning":REG_DWORD na broj dana.
  • Određivanje kada NT javlja da je disk popunjen blizu svog kapaciteta: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services \LanmanServer\Parameters dodati ključ "DiskSpaceThreshold":DREG_WORD sa postotkom diska.
  • Podešavanje automatskog logiranja kod startanja mašine: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon nazivi ključeva (tip REG_SZ) glase: "DefaultDomainName", "DefaultPassword" i "DefaultUserName". Ključ AutoAdminLogon mora imati vrijednost 1, password ne smije biti prazan (i čitljiv je svima koji su autorizirani pročitati registry te mašine), a ako se želite logirati kao drugi korisnik, držite shift kod LogOff-a...
  • Ako ne želite da "ShutDown" ne bude vidljiv na LogOn prozoru WinNT-a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "ShutDownWithoutLogon":REG_SZ mora imati vrijednost 1 odn. 0
  • Status "NumLock" tipke kod pokretanja WinNT: HKEY_Current_User\ControlPanel\Keyboard ključ "InitialKeyboardIndicators":REG_SZ promjeniti u vrijednost 2 odn. 0
  • Ako ne želite da se vidi tko se zadnji logirao na mašinu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Ključ "DontDisplayLastUserName":REG_SZ promjenite u vrijednost 1 odn. 0


Kompjuter(ski program) će uvijek uraditi točno ono što mu vi kažete,
ali skoro nikad ono što vi želite

Hardware Malo o mom software-u i softrware-u opcenito Nesto o automobilima i auto-moto-tehnici Cijene razgovora, tehnika, crackovi.... Mozda Vi imate nesto sto meni treba... a mozda i ja nesto sto vama treba... Ovdje bi trebalo biti sve ono sto nije pod drugim opcijama Nesto sitno podataka o meni... Popis zanimljivih stranica Kliknite ovdje ako mi zelite poslati e-mail....